“BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI” FANIDAN MA’RUZA MATNLARI

maruza“Biotexnologiya asoslari” fanidan ma’ruzalar matni / N.A.Xo’jamshukurov., Toshmuxamedov
M.S., Nurmuxamedova V.Z. – Toshkent.: TKTI, 2013. –164 b.
Annotasiya. “Biotexnologiya asoslari” fanidan tayyorlangan ushbu ma’ruza matnlari
532500 –biotexnologiya (tarmoqlar bo’yicha) yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan talabalar hamda
oziq-ovqat maxsulotlari texnologiyasi fakulteti talabalari uchun mo’ljallangan.
Taqrizchilar: M.Ulug’bek nomidagi O’zMU, Mikrobiologiya va
biotexnologiya kafedrasi mudiri, dosent X.T.Hasanov;
TKTI, “Oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasi dosenti A.Choriev

KO’CHIRIB OLISH…

 

Leave a Reply